Goedaardige huidtumoren


Fibromen


Gerstenkorrels


Ouderdomswratjes


Dermatosis


Talgklierhyperplasie


Dermatofibroom


Keratoacanthoom


Lipoom


Syringomen

Fibromen

Wat zijn fibromen?

Fibromen, of steelwratjes, zijn goedaardige kleine huidtumoren bestaande uit bindweefsel. Ze zijn huidkleurig of lichtbruin, voelen week aan en komen bij bijna 50% van de bevolking voor. De fibromen komen met name in de hals, oksels en onder de borsten voor, maar worden ook soms in de liezen of op oogleden aangetroffen. Behandeling is niet noodzakelijk, maar gebeurt voornamelijk vanuit cosmetisch oogpunt (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Mogelijke behandelingen

De fibromen kunnen gemakkelijk weggehaald worden door middel van elektrocoagulatie, knippen of curettage. Bij elektrocoagulatie wordt met een heel dun naaldje waar stroom op staat het fibroom verhit en zo wordt de verhevenheid als het ware weggebrand. Hiervoor zullen gemiddeld 1 tot 3 behandelingen nodig zijn.

Advies

Na de behandeling zal er een klein korstje ontstaan. Deze zal er na enkele dagen vanzelf afvallen. Belangrijk is dat u na het douchen het plekje voorzichtig droogdept en niet te ruw afdroogt. Ook dient het ontstane wondje uit de zon gehouden te worden om de kans op hyperpigmentaties te verkleinen.

Gerstenkorrels

Wat zijn gerstekorrels?

Een gerstekorrel of milium is een cyste (holte) die gevuld is met keratine, net onder de epidermis ligt en ontstaan uit talgklieren. De milia zijn ongeveer 1 tot 3 millimeter groot en wit/gelig van kleur. Er zijn vaak meerdere milia op het gezicht te zien. Ze kunnen ook in een enkele vorm voorkomen en dan wat groter zijn. Bij jonge mensen komen ze vaak rond de ogen of op de wangen voor.  Het kan ook voorkomen dat milia ontstaan na een beschadiging van de huid zoals een brandwond, zonnebrand of bestralingstherapie (Mekkes, 2013).

Hoe ontstaan gerstenkorrels?

Gerstekorrels kunnen op twee verschillende manieren tot stand komen, primair en secundair. Primaire gerstekorrels komen veel rond de ogen en op de wangen van jonge mensen voor. De gerstekorrels die vaak bij baby’s vlak na de geboorte te zien zijn komen door de androgene hormonen van de moeder en zullen na enkele weken vanzelf verdwijnen. Secundaire gerstekorrels ontstaan na beschadiging van de huid zoals zonnebrand, brandwonden of bestralingstherapie (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Mogelijke behandelingen

Indien de gerstekorrels niet uit zichzelf weggaan, kan de huidtherapeute u hiervoor behandelen. Bij de behandeling wordt de huid vooraf gereinigd en zal er met een steriele naald een minuscuul prikje in de gerstekorrel gegeven worden. Hierna zal de gerstekorrel zorgvuldig verwijderd worden zonder de omliggende huid te beschadigen (Mekkes, 2013).

Advies

Ga vooral niet zelf aan de slag. De gerstekorrels liggen vaak te diep om deze zelf uit te kunnen drukken en zullen hierbij alleen voor beschadigingen aan de huid zorgen (Mekkes, 2013).

Ouderdomswratjes (verruca seborrhoica)

Wat zijn ouderdomswratjes?

Ouderdomswratjes komen, zoals hun naam al verraad, op latere leeftijd voor. Het zijn goedaardige huidtumoren die met de jaren toenemen en dan met name op de romp, het gezicht en de handruggen. De kleur van variëren tussen lichtbruin en zwart en kunnen één millimeter tot enkele centimeters groot worden. Wanneer er meerdere ouderdomswratjes aanwezig zijn, of deze enkele centimeters groot zijn kunnen ze als ontsierlijk ervaren worden (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Hoe ontstaan ouderdomswratjes

De precieze ontstaanswijze van de ouderdomswratjes is onbekend. Het is dus geen virus zoals bij andere wratten. Wel is er ontdekt dat ze sneller voorkomen bij mensen die veel aan de zon blootgesteld worden. Wanneer er vele plekjes voorkomen kan dit overerfelijk zijn.

Mogelijke behandelingen

Door middel van curettage of elektrocoagulatie kunnen de ouderdomswratjes verwijderd worden. Hierna zal er een schaafwondje ontstaan die zonder littekens geneest. Er zullen 1 tot 3 behandelingen nodig zijn.

Dermatosis papulosa nigra

Wat is dermatosis papulosa nigra

Dit is een gepigmenteerde versie van de ouderdomswratjes. Ook deze nemen met de leeftijd toe en kunnen behandeld worden middels coagulatie. Dit dient wel voorzichtig te gebeuren om de kans op hyperpigmentaties te verkleinen (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Talgklierhyperplasie

Wat is talgklierhyperplasie?

Een goedaardige afwijking waarbij er een ophoping ontstaat van meerdere talgkliertjes. De oorzaak is onbekend en het komt voornamelijk bij oudere patiënten op het voorhoofd en de wangen voor. Een talgklierhyperplasie is te herkennen aan witte en gelige knobbeltjes en kleine bloedvaatjes, de crown vessels genoemd. Deze aandoening kan verminderd worden middels elektrocoagulatie, lasertherapie of excisie (el Sharouni, Ipenburg, van Dijk & Mekkes, 2014).

Dermatofibroom

Wat is dermatofobiroom?

Een dermatofibroom is een goedaardig knobbeltje die vaak aan de onderbenen en meer bij vrouwen voorkomt. In het knobbeltje is sprake van een ophoping van fibroblasten. Dit zijn de cellen die ervoor zorgen voor de aanmaak van bindweefsel. Hierdoor wordt het een stevig knobbeltje die indeukt wanneer het omliggende weefsel opgepakt wordt. Daarnaast heeft het knobbeltje vaak een rozige of bruine kleur, waardoor deze als cosmetisch storend ervaren kan worden (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Hoe ontstaat dermatofobiroom?

Er werd een tijd gedacht dat een dermatofibroom een mogelijke reactie was na een insectenbeet. Dit is echter nooit bewezen, het kan ook een op zichzelf staande nieuwvorming van weefsel zijn (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Mogelijke behandelingen

Een dermatofibroom zorgt over het algemeen niet voor fysieke klachten en hoeft om deze reden ook niet verwijderd te worden. Dit wordt in de meeste gevallen dan ook afgeraden. De kans is erg groot dat het litteken na behandeling meer ontsierend is dan de dermatofibroom zelf (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Keratoacanthoom

Wat is keratoacanthoom?

Dit is een zeer snelgroeiende, goedaardige tumor. De tumor ontstaat uit haarfollikels en hoorncellen en komt met name op lastige plekken in het gelaat voor, zoals de neus of lippen, of op de onderarmen en handruggen. Een keratoacanthoom kan sterk overeenkomen met een plaveiselcelcarcinoom. Hierdoor is een goede diagnostiek noodzakelijk. Een keratoacanthoom kan spontaan in regressie treden. Dit wil zeggen dat hij spontaan kan verminderen of verdwijnen (Ramselaar, 1991).

Hoe ontstaat keratoacanthoom?

Blootstelling aan de zon en mogelijk het Humaan Papilloma virus (HPV) kunnen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een keratoacanthoom. Ook kan er bij het gebruik van weerstand onderdrukkende medicatie sprake zijn van meerdere keratoacanthomen (Ramselaar, 1991).

Mogelijke behandelingen

Omdat een keratoacanthoom flinke gelijkenissen met een plaveiselcelcarcinoom kan tonen, geeft men er de voorkeur aan deze ook zo te behandelen. Hierbij wordt het keratoacanthoom met een marge van 5 millimeter verwijderd. Zo kan er goed onderzoek gedaan worden en uitsluitsel gegeven worden (Ramselaar, 1991).

Advies

Laat dit plekje niet zomaar behandelen. Omdat het grote gelijkenis heeft met een plaveiselcelcarcinoom kan een keratoacanthoom het beste door een arts verwijderd en onderzocht worden (Ramselaar, 1991). Wanneer er geen twijfel tussen een plaveiselcelcarcinoom en keratoacanthoom is kan deze na ongeveer drie maanden spontaan verdwijnen (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Lipoom

Wat is lipoom?

Een goedaardige tumor bestaande uit vetcellen die bij slecht 0.2% van de bevolking voorkomt. De lipomen kunnen variëren van enkele millimeters tot wel 10 centimeter groot. Ze komen met name voor vanaf 40 jaar en hebben als voorkeurslocatie de hals, romp, armen, billen en bovenbenen. Ze groeien langzaam tot een bepaalde grootte en zullen daarna niet meer groter worden (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Hoe ontstaat lipoom?

Hoe een lipoom ontstaat is niet bekend. Wel kan er sprake zijn van genetische aanleg bij het voorkomen van meerdere lipomen. Ook komen enkele lipomen vaker voor bij mensen met diabetes, overgewicht of een verhoogde cholesterol (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Mogelijke behandelingen

Een klein lipoom kan behandeld worden middels chirurgische verwijdering. Grotere lipomen kunnen behandeld worden met liposuctie (de Groot, Toonstra & Lorist, 2012).

Syringomen

Wat zijn springomen?

Syringomen zijn goedaardige tumoren die de zweetklierbuizen betreffen. Ze zijn gelig of huidkleurig en ontstaan vanaf de puberteit. Tijdens de volwassen levensjaren kunnen ze zich verder ontwikkelen. De syringomen zijn 1 tot 5 millimeter groot en er zijn er meestal meerdere van. De voorkeursbehandeling hiervoor is een ablatieve laser, zoals een CO2 laser. Er kan eventueel ook behandeld worden middels elektrocoagulatie.


Facebook


Instagram


Snapchat

translate »